Category

чл. 4 от Протокол 7 – забрана за повторно осъждане или наказване

Category

Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (requêtе n° 2376/03) (УБДХ)  14 janvier 2010 В 9 часа вечерта на 11 ноември 1999 г. жалбоподателят и Д.M., след употреба на алкохол, отишли в жилището на г-н Г.И. Последвало сбиване и полицията, повикана от съседите, арестувала жалбоподателя и г-н Д.M. С решение от 19 ноември 1999 г. кметът на Габрово признава жалбоподателя за виновен в това, че е нарушил чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 на общината, тъй…