Konovski c. Bulgarie (requête no 33231/04),   2 septembre 2010

Съдът констатира, че е нарушено правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като  срещу жалбоподателя се е водело наказателно производство в продължение на 12 години без то да  излезе от стадия на досъдебното производство,  като за дълги периоди от време трикратно не са извършвани каквито и да е процесуално-следствени действия.

Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

Author

Write A Comment