Kostov et autres c. Bulgarie (requête no 35549/04),   16 decémbre 2010

Жалбоподателите са трима български граждани,  обвинени за кражба на селскостопански животни, чието наказателно производство продължава от октомври 1992 г. до април 2004 г., когато приключва със сключване на споразумение. Забавянето от 10 г. е във фазата на досъдебното производство.

Съдът отбелязва, че през дълги периоди от време (ноември 1997 – февруари 1998 г., март 1998 – януари 2002 г.) производството стои в мъртва точка, без да бъдат извършени никакви процесуални или следствени действия. Той счита, че няма никакво основание да се заключи, че закъснението се дължи на поведението на жалбоподателите.

Съдът намира нарушения на чл. 6§1 и чл. 13.

Author

Write A Comment