Mihaylovi v. Bulgaria(Application no.6189/2003  ),12 february 2009

Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Author

Write A Comment