Category

каталог 2009 г.

Category

Kolevi c. Bulgarie (Application  no 1108/02),   5 november 2009 Съдът установява нарушение на чл. 2 поради неефективното разследване на убийството на зам.-главния прокурор Н. Колев през 2002 г. Властите са действали своевременно, но не са изследвани по обективен начин всички относими елементи и разследването не е било независимо. Събрани са свидетелски показания, че зад убийството стоят главният прокурор г-н Ф. и близки до него прокурори, и все пак самите те не са разпитани. До  изменението на Конституцията през…