Miteva v. Bulgaria (Application no. 60805/00),  12 february 2009

Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria   и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви. В настоящия случай едно от основанията за обявяване на договора за недействителен е било, че администрацията неправилно е определила цената на апартамента. Съдът обаче не счита, че малката разлика между оценките, направени през 1968 г. и през 1996 г., може да се разглежда като съществена незаконосъобразност, а освен това не намира индикации, че апартаментът е получен чрез злоупотреба или че цената му е определена по такъв начин.

Author

Write A Comment