Tag

справедлив процес

Browsing

Bashikarova and  Others v. Bulgaria (no 53988/07), 5 February 2013 /решение от комитет от трима съдии/ Жалбата е във връзка с лишаването от собственост на осн. чл. 7 от ЗВСОНИ и  прекомерната продължителност на съдебния процес, проточил се 14 години. Съдът установява нарушение на чл. 6§1 и на чл. 13 поради прекомерната продължителност на съдебното производство, което не се дължи на поведението на жалбоподателите и им присъжда обезщетение за нанесените неимуществени вреди  . Оплакването по чл. 1…

Stoykov v. Bulgaria(Application no. 32723/12), 27 February 2020 През февруари 2009 г. в Стара Загора е образувано досъдебно производство за извършен грабеж  от три лица, при който е отнето голямо количество пари и ценности от касата на едно търговско дружество. На 26.02.2009 г. три разследващи екипа задържат три заподозрени лица в техните жилища. Упражненото насилие върху жалбоподателя, в резултат на което са  изтръгнатите от него самопризнания  и неефективността на разследването, са предмет на решението на…

Stoyanova –Tsakova  v. Bulgaria (Application no. 17967/03), 25 june 2009 Жалбоподателката се оплаква, че ВКС неправилно е посочил в решението си, че тя не е представила становище пред него, и не е разгледал нейните доводи и възражения срещу касационната жалба. Съдът не намира нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията, като установява, че видно от мотивите на ВКС, той е разгледал всички съществени въпроси по делото и основните аргументи, повдигнати в писмените бележки, които адвокатът…

Tsanova-Gecheva c. Bulgarie(Requête no 43800/12), 15 septembre 2015 Жалбата е по повод проведения конкурс за избор на председател на СГС през 2011 г. В периода до юли 2009 г. жалбоподателката е зам.-председател на съда,  след което е назначена за и.д. председател на същия поради това, че предшественикът й е избран за председател на върховния административен съд. На 10.12.2010 г. е обявен конкурс за заемането на длъжността председател на СГС. В него вземат участие  четирима кандидати. На 31…

Формален достъп до съд доведе до ново осъдително решение срещу България

На 6 декември 2018 г. Европейският съд за правата на човека постанови решението си по делото Delin v. Bulgaria (Application no. 62377/16), в което установи нарушение на правото на справедлив процес, тъй като административните съдилища са осъществили формален контрол за законност на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение с жалбоподателя и са отказали да  изследват въпроса дали са съществували фактически основания за отнемане на разрешението му за достъп до класифицирана информация.

499_b_art-6Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Наскоро българската правна книжнина в областта на правата на човека бе обогатена с едно  издание, посветено на изключително сложната и многообразна материя, посветена на правото на справедлив процес по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека. Книгата, издадена от авторитетното издателство „Сиби“[1], предоставя на българския читател възможността да се запознае с два аналитични материала, изготвени от отдела на юрисконсулта на Европейския съд по правата на човека. Това стана възможно благодарение на превода, осъществен от Българския хелзинкски комитет след съгласуване със Съвета на Европа.

SAD-zima

Nikolova et Vandova c. Bulgarie (requête no 20688/04) 17decembre 2013

Жалбоподатели са полицейска служителка  и  нейният адвокат. През 2001 г.  срещу г-жа Николова било образувано досъдебно производство и били повдигнати обвинения, че е взела подкуп, за да възпрепятства разследване. Първоинстанционният съд я признал за виновна и я осъдил на 5 г. затвор, но въззивната инстанция отменила присъдата и върнала делото за доразследване. След неколкократно връщане на делото през 2005 г. то е окончателно прекратено.

Междувременно през февруари 2002 г. жалбоподателката е уволнена дисциплинарно. Заповедта на Министъра на вътрешните работи е обжалвана пред Върховния административен съд.

obu4enieСеминар за правото на справедлив процес в наказателния процес

До 30 септември тази година младите адвокати със стаж по-малък от 10 години, които работят в областта на наказателното право, могат да подадат документи за участие в двудневен семинар, който ще се проведе в Будапеща от 31 октомври до 2 ноември.