Yankov and others  v. Bulgaria (Application no 4570/05),   23 September 2010

Нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок  в наказателното производство /продължило от  август-септември 1993 до ноември 2004 г./  по отношение на трима от петимата жалбоподатели. За начало на периода се взема предвид разпитът на жалбоподателите пред полицията през  1993 г.

Във връзка с нарушението на чл. 6§1 Съдът установява нарушение и на чл. 13 поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита.

Author

Write A Comment