Affaire  Iliev c. Bulgarie (Requête no 48870/99), 22 décembre 2004

Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради прекомерната продължителност на наказателния процес срещу жалбоподателя – от януари 1994 г. до март 2003 г.

Съдът констатира нарушение и на чл. 5§3.

Author

Write A Comment