Case of   Dobrev  v. Bulgaria (Application no. 55389/00)10 August 2006

На 26 август 1999 г.жалбоподателят е бил задържан под стража по обвинение в извършването на няколко грабежа в продължение на два месеца в Окръжна следствена служба – Пазарджик и след това е бил прехвърлен в Пазарджишкия затвор, където е останал поне до 30 май 2000 г.

Съдът намира нарушения по повод оплакванията относно: (а) това, че жалбоподателят не е бил изправен своевременно пред съдия или друго длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, а следовател е определил мярката му за неотклонение, която е била одобрена от прокурор – нарушение на чл. 5 § 3; (б) законосъобразността на лишаването от свобода на жалбоподателя между 26 и 28 август 1999г.(тъй като прокурор е удължил задържането под стража на жалбоподателя) – нарушение на 5§1; (в) липсата на бързина на разглеждане от съд на законосъобразността на задържането под стража на жалбоподателя в отговор на жалбата му от 22 декември 1999г.- нарушение на чл. 5§4; (г) липсата на изпълняемо право на обезщетение за това, че е пострадал от арест или задържане под стража в нарушение на разпоредбите на чл. 5§5 от Конвенцията.

Наред с това съдът установява нарушения и на материалните аспекти на чл. 3 поради  неадекватните условия на задържане в Окръжна следствена служба – Пазарджик и в затвора – Пазарджик, както и на чл. 8 поради   незаконната намеса в правото на жалбоподателя на зачитане на неприкосновеността на неговото жилище във връзка с претърсването на апартамента, в който той е живял.

Author

Write A Comment