Category

чл. 5 – право на свобода и сигурност

Category

Case of Ognianova and Choban v. Bulgaria (Application no. 46317/99), 23 February 2006 Жалбоподателките – жената, с която пострадалият е живял във фактическо съжителство и неговата майка, повдигат оплакване, че г-н Стефанов е бил арестуван и задържан без съответна заповед за това – в нарушение на националния закон. Оплакват се също, че този аспект на случая не е бил съответно разследван от властите. Съдът отбелязва, че тъй като разследването не е установило фактите, отнасящи се до…