Case of Hamanov  v. Bulgaria  (Application no. 44062/98), 8 April 2004

Съдът установява  нарушение на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, започнало през март 1996. През април 2003, датата на последните сведения от страните, производството било висящо на етапа на предварителното производство, след като с решението си 5 юни 2000 Окръжният съд отменил присъдата на жалбоподателя и върнал делото за допълнително разследване. Съдът установява и 3 нарушения на чл. 5.

Author

Write A Comment