Case of Kitov  v. Bulgaria (Application no. 37104/97), 3 April 2003

Съдът  установява две самостоятелни нарушения на чл. 6 по повод наказателните процеси срещу жалбоподателя:

–         първият, започнал през 1993 г., който към 2003 г. все още не е приключил, като основните забавяния са по вина на  властите;

–         вторият, започнал през март 1995 г., приключва през август 1999 г. с постановление за прекратяване на производството, но практически никакви следствени действия не са извършвани след ноември 1995 г.

Author

Write A Comment