Category

каталог 2003 г.

Category

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003 Съдът установява нарушение на чл. 3 по повод принудителното подстригване  изцяло косата на жалбоподателя след издадената заповед на началника на затвора той да бъде наказан  и отведен в изолатор за 7 дни, приемайки че подобно поведение е унижаващо човешкото достойноств. Съдът посочва, че не е имал подобни случаи в своята практика за такъв род санкция, която той намира за прекомерно срога, нехуманна и неприемлива. Във връзка…