Case of Makedonski v. Bulgaria (Application no. 36036/04), 20 January 2011

На неуточнена дата през 1992 г. Софийска районна прокуратура образува наказателно производство срещу жалбоподателя по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери в качеството му на длъжностно лице – завеждащ финансова служба в КНСБ. На 8 април 2004 г. Софийска районна прокуратура прекратява наказателното производство срещу жалбоподателя поради това, че не са събрани категорични доказателства за извършено от него престъпление.  На 2 юни 2004 г. Софийски районен съд с определение потвърждава прекратяването на наказателното производство.

Съдът констатира нарушение  на правото на справедлив процес в разумен срок поради прекомерната продължителност на наказателно производство – 11 години само в стадия на предварителното разследване (след което то е прекратено от съда по искане на жалбоподателя на осн. чл. 239a НПК (отм.) поради това, че в определения двумесечен срок прокуратурата постановява, че няма доказателства за извършеното престъпление). Съдът изрично отбелязва, че вината за забавянето е изцяло на властите и преди всичко поради неколкократното връщане на делото от прокуратурата на следствието. Съдът установява нарушение на чл. 6§1 поради нарушаване на правото на справедлив процес в разумен срок и във връзка с това установява нарушение и на чл. 13.

Освен това Съдът установява нарушение и на чл. 2§2 от Протокол 4.

Author

Write A Comment