Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004

Съдът установява  нарушение на член 6 § 1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, което останало в стадия на предварителното производство 5 г. и 9 месеца.«Съдът отбелязва очевидната липса на сътрудничество между различните органи, участващи в делото, видно от множеството изменения на обвинението срещу жалбоподателя. Това, заедно с многократните връщания на делото от прокуратурата в следствието за извършване на допълнително разследване или отстраняване на процесуални нарушения, били основните фактори, допринесли за забавянето.”(§96)

Съдът установява и 3 нарушения на чл. 5.

Author

Write A Comment