Costadinov v. Bulgaria (Application no. 55712/00),   7 February 2008

Жалбоподателят е бил в предварителния арест от 18-ти януари 1999 до 27 юли 1999 г. за период от шест месеца и седем дни по обвинение за извършен грабеж.

Съдът отбелязва, че властите не са предоставили достатъчни основания за продължителното задържане на жалбоподателя, като основно са разчитали на задължителните разпоредби, изискващи задължително задържане за тежки умишлени престъпления (член 152, ал. ал. 1 и 2 от НПК) и липсата на конкретни доказателства, че жалбоподателят не би се укрил, не би извършил ново престъпление или не би възпрепятствал разследването. Ето защо той установява нарушение на чл. 5§3 по отношение неспособността на властите да обосноват продължителното задържане на жалбоподателя.

По повод молбата на жалбоподателя за освобождаване и промяната на мярката за неотклонение от 29 март Съдът установява, че районният съд в своето решение от 23 април 1999 г. е отказал на жалбоподателя гаранциите, предвидени в член 5§4 от Конвенцият, поради ограничения обхват и характер на съдебния контрол върху законосъобразността на неговото задържане, позовавайки се на разпоредбите на чл. 152 от НПК /отм./. Съдът установява и второ нарушение на чл. 5§4 по повод последващата  молба на жалбоподателя от 1 юли 1999 г., тъй като тя не е била разгледана своевременно, а 26 дни след депозирането й, което е в разрез с изискванията на чл. 5§4.

Във връзка с оплакването, че той не е можел да получи обезщетение за нарушените си права по чл. 5 Съдът отбелязва, че   по силата на член 2, ал. 1 от ЗОДОВ, задържаното лице може да търси обезщетение, само ако мярката за задържане е била отменена „поради липса на законно основание”, под което се разбира незаконосъобразност, съгласно вътрешното право. В случая обаче според националните съдилища задържането е било законосъобразно, поради което очевидно жалбоподателят не е разполагал с ефективно вътрешноправно средстов за защита. Ето защо е установено нарушение и на чл. 5§5.

Съдът установява и две нарушения на чл. 3 в неговите материално-правин аспекти поради лошите условия в Пазарджишкия следствен арест и в Пазарджишкия затвор.

Author

Write A Comment