Demirevi c. Bulgarie (Requête no 27918/02) , 28 mai 2009

Съдът намира, че периодът, започнал с конституирането на жалбоподателите като граждански ищци и продължил 13 години и почти 5 месеца, през който делото е било разгледано от три съдебни инстанции, не може да бъде обяснен с относителната му сложност,  а се дължи на неоправданото му забавяне във ВКС; четирите му връщания за доразследване; деветте отлагания в окръжния съд поради отсъствие на членове на състава. Поради това той установява нарушение на чл. 6 § 1, а също и на чл. 13, тъй като липсва вътрешноправно средство, посредством което гражданският ищец би могъл да ускори производството или да получи обезщетение за прекомерната му продължителност.

Author

Write A Comment