Dimitar Yanakiev  c. Bulgarie (Requête no 1152/03),  2 juillet 2009

Случай на неизпълнение на съдебно решение от страна на държавен орган – неизплащане на дължима сума по издаден изпълнителен лист. Съдът отбелязва, че в чл. 399 от ГПК от 1952 г. и чл. 519 от новия ГПК не е предвидена процедура за принудително изпълнение срещу държавните учреждения и установява нарушение на чл. 6, ал. 1 от Конвенцията.

Author

Write A Comment