Georgi  Dimitrov c. Bulgarie (Requête no 31365/02),  15 janvier 2009

По тялото на жалбоподателя са установени множество хематоми, за които той твърди, че са резултат от побой, нанесен му от полицията в периода на неговото задържане. Съдът приема нараняванията за достатъчно сериозни, така че третирането, за което свидетелстват, да попада в приложното поле на чл. 3. Съдът намира, че властите не са дали правдоподобно обяснение относно произхода на тези наранявания, с което са нарушили задълженията си по чл. 3.

Но освен това, според Съда, дори и да се приеме обяснението на правителството, че всички наранявания са били причинени при преодоляване съпротивата  на жалбоподателя по време на ареста му, описаните от съдебния лекар хематоми са многобройни и разположени по цялото тяло, така че свидетелстват за множество нанесени удари. Съдът припомня, че дори когато се касае за употреба на сила, станала необходима поради поведението на дадено лице, трябва да се изследва дали тя е била пропорционална. В случая, с оглед на броя на констатираните наранявания по тялото на жалбоподателя и на факта, че той не е бил въоръжен,  според Съда обстоятелството, че е бил физически силен, и съпротивата му не са достатъчни, за да оправдаят употреба на толкова сила. Той е бил арестуван в хода на планирана операция и пред дома му са присъствали множество полицаи. Следователно властите са били длъжни да вземат нужните мерки, за да минимизират вредите, което очевидно не са сторили.

Съдът приема, че с оглед на доказателствата, и по-специално на медицинските удостоверения, твърденията на жалбоподателя, че е малтретиран, са били „защитими“ в смисъла, изяснен в практиката му (напр. Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998), и в такива случаи чл. 3 изисква провеждането на ефективно официално разследване. Повече от 3 години и половина след подаденото от жалбоподателя оплакване, военната прокуратура е извършила много малко действия по разследването, въпреки че е получила конкретни указания от Главната прокуратура, а с течение на времето спомените на евентуалните свидетели избледняват.  Освен това в разследването е имало значителни забавяния.  Съдът намира също така, че обективността и полезността на медицинската експертиза са съмнителни, тъй като е назначен експерт, който вече е изразил становище относно момента на причиняване на нараняванията, и не са му поставени неутрални въпроси. Не е проведена очна ставка с единия полицай, за когото жалбоподателят е твърдял, че го е бил, нито е направено необходимото, за да може той да идентифицира втория полицай. И накрая, властите са приели, че използването на сила е било необходимо поради поведението на жалбоподателя, но не са разгледали въпроса за пропорционалността на употребената сила. Ето защо Съдът приема, че не е проведено задълбочено и ефективно разследване и така е извършено нарушение на чл. 3.

Author

Write A Comment