Gyuleva and Others v. Bulgaria (Application no. 76963/01), 25 june 2009

Делото е продължило 7 години и почти 9 месеца за три инстанции. Съдът намира тази продължителност за прекомерна и нарушаваща изискването за „разумен срок”, като отчита общия период на производството, закъсненията по вина на властите, както и факта, че относителната фактическа сложност на делото не може да обясни подобна продължителност. По-специално намесата на Главния прокурор в производството е удължила значително неговата продължителност.

Author

Write A Comment