Ruga c. Bulgarie (Requête no 7148/04), 2 jullet 2009

Съдът намира за прекомерна продължителността от 9 години и 4 месеца за три съдебни инстанции на производството по иск за пропуснати ползи. Разглеждането на делото от първоинстанционния съд е продължило повече от 8 години. Това забавяне е компенсирано само отчасти от бързината, с която са процедирали апелативният съд и ВКС.

Author

Write A Comment