Valkov c. Bulgarie (Requête no 72636/01), 8 janvier 2009

Наказателното производство срещу жалбоподателя е започнало с неговото привличане като обвиняем през януари 1996 г. и през декември 2006 г. все още е било висящо в досъдебната фаза, т.е. към този момент продължителността му е била 10 години и 10 месеца. Съдът отбелязва, че делото, което се е отнасяло за пасивна корупция, е било с известна сложност, но преписката е била връщана пет пъти на компетентния прокурор заради процедурни нередности и два пъти съдилищата са изразили становище, че правната квалификация на обвинението не е достатъчно точна. Съдът не намира за необходимо да разглежда основателността на всяко от връщанията, но приема, че те са довели до обезсмисляне на проведеното съдебно производство, и заключава, че властите са нарушили чл. 6 § 1.

Author

Write A Comment