Vladimirova and Others v. Bulgaria (Application no. 42617/02), 26 february 2009

Фактите по делото са подобни на тези по делото Koprinarovi v. Bulgaria   и Съдът намира нарушение на 1 от Протокол № 1 с аналогични мотиви.

Author

Write A Comment