Affaire Iliya Petrov c. Bulgarie (Requête no 19202/03), 24 avril 2012

През 1996 г. жалбоподателят получил сериозни увреждания, когато бил на 11 – годишна възраст в резултат на тежък инцидент – удар от електрически ток от необезопасен трансформатор, намиращ се в близост до детски парк недалеч от жилищния район, където е живеел. Той повдига оплаквания за това, че националната съдебна система не е успяла да идентифицира длъжностните лица и съответните учреждения, които носят отговорност за този инцидент и че поради тази причина не е успял да получи и никакво обезщетение за понесените от него изключително големи страдания.

Съдът изтъква, че в позитивните задължения на държавата се включва да осигури и обезопасяването по ефективен начин на обекти и дейности, които създават сериозен риск за живота и здравето на гражданите, както и да сигнализира по адекватен начин за наличието на такава опасност. Той констатира, че действащото законодателство е създавало такива гаранции, но до 2004 г. по-голям приоритет е бил поставян върху разпространението на електроенергията и доброто функциониране на системата, а сигурността на съоръженията е била задължение на собствениците и  ползувателите на тези съоръжения. Контролът, който е следвало да бъде извършван във връзка със спазването на съответните норми, не е бил ефективен. Съдът констатира, че националните власти са били длъжни да положат необходимите усилия, за да установят кому принадлежи съоръжението и съответно да  предприемат мерки за неговото обезопасяване (за което кварталният полицай е сигнализирал своите началници), тъй като рискът от подобен инцидент е бил само въпрос на време.(§ 63) Съдът установява нарушение на чл. 2 в неговия материално-правен аспект. Наред с това той констатира, че властите не са положили необходимите усилия, за да установят кои са длъжностните лица, отговорни за настъпването на инцидента, както и кои са собствениците на съоръжението, които не са положили усилия то да бъде обезопасено. Той подчертава, че позитивните задължения на държавата изискват тя да създаде ефективна система за контрол върху такива съоръжения, които представляват опасност за живота на гражданите. Поради това е установено нарушение на чл. 2 и в неговия процесуален аспект.

Author

Write A Comment