Case of Anguelova  v. Bulgaria(Application no. 38361/97), 13 June 2002

Жалбата е по повод смъртта на 17-годишен младеж, настъпила след задържането му в полицейското  управление в Разград във връзка с подозрение за извършени кражби. Съдът установява три самостоятелни нарушения на чл. 2:

1. Нарушение на чл. 2 – лишаване от живот, за което очевидно вина имат полицейските органи, които са осъществили насилие по време или след задържането на пострадалия в полицейския участък;

2. Нарушение на чл. 2 – лишаване от живот поради несвоевременното оказване на медицинска помощ на пострадалия;

3. Нарушение на процесуалните аспекти на чл. 2 поради неефективността на проведеното разследване по повод смъртта на младежа. Той намира, че е  « особено показателно, че от полицейските служители не е било поискано обяснение защо е бил подправен регистърът за задържаните лица, защо не са извикали линейка веднага или защо са дали очевидно невярна информация на д-р М.”(§142)

Съдът установява нарушение на материално-правните аспекти на  чл. 3.

Във връзка с нарушенията на чл. 2 и 3 Съдът намира нарушение и на чл. 13 от Конвенцията поради това, че държавата не е изпълнила задължението си съгласно член 13 от Конвенцията.„Съдът намира, че жалбоподателката е имала защитимо оплакване на основание членове 2 и 3 от Конвенцията във връзка със смъртта и малтретирането на сина й и че, за целите на член 13, тя съответно е трябвало да има на разположение ефективни и практически правни средства за защита, позволяващи установяване и наказване на  виновните лица и присъждане на обезщетение.”(§162)

Съдът установява нарушение и на чл. 5§1.

Author

Write A Comment