Case of Dimitrov v. Bulgaria (Application no. 47829/99), 23 September 2004

Съдът установява нарушение по повод прекомерната продължителност на гражданско производство, свързано със земеделската реституция. Релевантният период се отчита от 7 септември 1992 (датата на влизане в сила на конвенцията за България) и приключва през май 2003. Във връзка с това той констатира нарушение и на чл. 13, тъй като жалбоподателят не е разполагал с правната възможност да претендира компенсация за прекомерната продължителност на гражданското производство.

Author

Write A Comment