Case of Rositsa Georgieva v. Bulgaria (Application no 32455/05), 5 July 2011

Тричленен състав на съда, позовавайки се на пилотните си решения Finger c. Bulgarie и Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie и приемайки, че т.н. „жалба за бавност” не е ефективно вътрешно-правно средство за защита, установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок по повод гражданско производство за делба, започнало на 1.01.1994 г. и приключило на 05.01.2010 г.

Author

Write A Comment