Case of Shishkov  v. Bulgaria (Application no. 38822/97), 9 January 2003

Съдът установява 5 нарушения на чл. 5:

1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна.

2. Три нарушения на чл. 5§4:

–  нарушение поради отказа на властите да предоставят достъп до делото на  адвоката на жалбоподателя;

–  нарушение поради отхвърлената първа жалба на жалбоподателя срещу  задържането му;

–  нарушение поради отказа да се разгледа втората жалба на жалбоподателя срещу предварителното му задържане.

Author

Write A Comment