Category

Право на свобода и сигурност

Category

Case of  Asen Kostov v. Bulgaria (Application no 48445/06), 26 March 2013 Жалбоподателят бил осъждан многократно  за различни престъпления в периода 1991 – 1998 г. През октомври 2003 г. той се признава за виновен по повод  извършена от него кражба,  подписва споразумение и е осъден на наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, което започва да изтърпява две седмици по-късно. През декември 2003 г. районният  съд в Пловдив определя общо наказание на жалбоподателя…

Европейският съд: Липсата на съдебен контрол върху прокурорските актове  при настаняването в Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни противоречи на Европейската конвенция…

Това е крайният извод от решението на Европейския съд по правата на човека, постановено на 6 октомври 2020 г. по делото Stoyan Krastev v.…

Без съмнение, настаняването във ВУИ и СПИ, независимо от това  как ще бъде определена тази мярка (като възпитателна, наказателна или принудително-административна), води до ограничаване…