Case of Vachev  v. Bulgaria (Application no. 42987/98, 8 July 2004

Съдът установява 3 нарушения на чл. 5:

1.  Нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия или друг магистрат след като му е била наложена мярка за неотклонение „домашен арест”;

2.  Нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради липсата на съдебен контрол върху наложената му мярка за неотклонение (такава не се е предвиждала, съгласно действащия НПК до 2000 г.);

3. Нарушение на чл. 5§5 от Конвенцията поради липсата на възможност за присъждане на обезщетение в случаите на незаконно определена мярка за неотклонение според стандартите на Конвенцията, когато то е осъществено на основание на действащите национални норми.

Съдът установява  нарушение и на член 6§1 от Конвенцията що се отнася до продължителността на наказателното  производство, което е останало в стадия на предварителното производство.

Author

Write A Comment