Category

Свобода на словото

Category

Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria, (nos 35365/12 et 69125/12), 21 July 2016 Жалбоподателите – български гражданин, изтърпяващ наказание доживотен затвор  в Пловдивския затвор и австралийски гражданин, лишен от свобода за срок от 20 години в Софийския централен затвор/СЦЗ/, повдигат оплаквания във връзка с наложените им дисциплинарни наказания по повод направени от тях оплаквания срещу отделни надзиратели в затворите, където изтърпяват наказанията си, адресирани до Министерството на правосъдието и директора на затвора . През октомври 2011 г. г-н  Шаханов изпраща две…

Marinova and Others v. Bulgaria (nos. 33502/07, 30599/10, 8241/11 and 61863/11), 12 July 2016 Жалбоподателите по тези жалби са повдигнали оплаквания пред българските власти във връзка с незаконосъобразни действия на…

На 13 септември 2018 г. Европейският съд за праватa на човека постанови решение, свързано с един много актуален и „чувствителен“ въпрос – относно правомощията…

Европейският съд постанови: По отношение на държавните служители, включително прокурорите, границите на приемливите критики трябва да бъдат по-широки, отколкото по отношение на частните лица.…

На вниманието на Министерството на правосъдието и на Висшия съдебен съвет На 10 ноември 2016 г. Европейският съд по правата на човека постанови поредното…