Category

Научни статии

Category

До този извод достига Европейският съд по правата на човека в своето решение от 30 март 2021 г. по делото Ribcheva and Others v. Bulgaria, класифицирано в първо ниво по важност. То е свързано с гибелта на офицера Емил Шарков по време на полицейска операция в гр. Лясковец през 2014 г. по обезвреждане на въоръжено психично болно лице.

На 14 януари 2021 г. на страницата на Европейския съд бе обявено решение по допустимост, постановено на 8 декември 2020 г. по делото Aleksandar…

По повод обявената дата за парламентарни избори от г-н Радев и направеното от него в тази връзка  изявление един младеж си позволи подигравателната реплика,…

Европейският съд: Липсата на съдебен контрол върху прокурорските актове  при настаняването в Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни противоречи на Европейската конвенция…

Без съмнение, настаняването във ВУИ и СПИ, независимо от това  как ще бъде определена тази мярка (като възпитателна, наказателна или принудително-административна), води до ограничаване…

На 13 март 2018 г. бе обнародвано изменение и допълнение в посочения закон след разгорещени дебати не само в парламентарната зала, но и аргументирана…

 Решенията на Европейският съд по правата на човека през 2017 г. – българският контекст В края на януари 2018 г. Европейският съд по правата…

Отстъпление в практиката на Съда относно гаранциите на справедливия процес На 12 май 2017 г. Голямото отделение на Европейския съд по правата на човека…

На 26 януари 2017 г- се състоя годишната  пресконференция на Европейския съд по правата на човека, на която нейният председател г-н Гуидо Раймонди направи…

По повод шест нови осъдителни решения срещу България през октомври-ноември 2016 г. През март 2015 г. в Брюксел бе проведена конференция на високо равнище…

Преди дни Министерството на правосъдието излезе с официално съобщение, че Европейският съд по правата на човека е уведомил българското правителство, че отхвърля поредното искане…

В настоящата статия са анализирани основните проблеми на правото на справедлив процес в неговите наказателни аспекти, като те са пречупени през констатираните нарушения на…

В настоящата статия е направен анализ на действащото законодателство относно наказанието доживотен затвор без право на замяна, режима за неговото изтърпяване и възможностите за…

Обща характеристика За разлика от предходните три години видимата част от работата на Съда по отношение на българските жалби е доста по-скромна, защото постановените…