Tag

разумен срок

Browsing

Case of Kolev v. Bulgaria(Application no. 50326/99) 28 April 2005 Съдът отбелязва, че от датата на задържането му – 11 май 1994 г. и   към времето на последната информация от страните – февруари 2005, производството все още е било висящо на етапа на съдебния процес, така че въпросният период е продължил най-малко десет години и девет месеца. Макар че Софийският градски съд е потърсил полицейско съдействие, за да осигури присъствието на лицата, призовани за разглежданията, тези…

Affaire Popov  c. Bulgarie (Requête no 48137/99), 1er décembre 2005 Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок, тъй като продължителността от 5 години само за стадия на досъдебното производство, след което делото е прекратено, е прекомерна и неоправдана. Доколкото в националното право не е предвидена обезвреда в случаи като този, е констатирано и нарушение на чл. 13.Съдът установява и няколко нарушения на чл. 5.

Case of  Kiurkchian  v. Bulgaria (Application no. 44626/98) 24 March 2005 Съдът установява две самостоятелни нарушения по повод двете отделни съдебни производства, водени от жалбоподателите – по повод незаконността на даденото разрешение за строителство на съседите им (по ЗТСУ) и на основание чл. 109 от Закона за собствеността. По първото относимият период е пет години, шест месеца и двадесет и три дни, включващи процедурата пред общинските органи и две съдебни инстанции. Макар и производството само по себе…

Case of Toshev v. Bulgaria (Application no. 56308/00), 10 August 2006 Съдът установява нарушение на чл. 6§1 от Конвенцията поради прекомерно дългия срок  на наказателното производство срещу жалбоподателя – от 06.07.1993 до 17.02.2000 г., макар че делото продължава и след това, но жалбоподателят не е представил никаква допълнителна информация. Съдът отбелязва, че между 31 август 1994 г. и 28 февруари 1996 г., за срок от една година, пет месеца и двадесет и девет дни Софийска градска прокуратура…

Case of Vasilev v. Bulgaria (Application no. 59913/00), 2 February 2006 Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен  срок на производство, започнало на 20.01.1995 г., което към датата на постановяване на неговото решение все още е било висящо в съдебна фаза. Той изтъква, че единственото основание за решението на Апелативния съд от 9 февруари 1999 да върне цялото дело на етап следствие от наказателното производство, е бил факта, че на етапа на предварителното следствие…

Case of Pekov v. Bulgaria (Application no. 50358/99), 30 March 2006 На 29 август 1995 срещу жалбоподателя са повдигнати обвинения, че  е извършвал банкова дейност без необходимото разрешително в нарушение на член 252, ал. 2 от Наказателния кодекс. Между януари 1996 и юли 2003 г. обвиненията срещу жалбоподателя многократно са променяни, като едни са оттегляни, повдигани са други. Обвинителен акт срещу жалбоподателя е внесен в районния съд едва на 8 юли 2003 г., но до разглеждането…

Съдът намира нарушение поради прекомерната продължителност на наказателно производство, започнало на 29.07.1993 г. и приключило със споразумение пред районния съд на 03.04.2000 г . Следователно, то е продължило шест години и осем месеца. Съдът отбелязва, че делото, отнасящо се до обикновен случай на кражба, не представя особена сложност; обвиняемите са признали фактите и основният въпрос остава този за способността им да осъзнаят деянието си в момента на извършване на престъплението. Същевременно той констатира, че между…

Affaire Karov c. Bulgarie (Requête no 45964/99), 16 novembre 2006 Жалбоподателят, офицер от полицията с чин майор, заема длъжност инспектор към криминална полиция в Бургас. На 1-ви август 1995 г., той е задържан, разследван за пасивен подкуп и му е наложена мярка за неотклонение „временно задържане под стража”. С решение на Директора на националната полиция, той е временно отстранен от длъжност, считано от 3 август 1995 г., като му е запорирана и заплатата.  Съдът констатира, че производството…

Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006 На 10 юни 1996 г. Пловдивската окръжна прокуратура образува наказателно производство срещу жалбоподателя след доклад на държавните органи за финансов контрол (извършили  ревизия на дружеството, чийто председател бил жалбоподателят) и доклади на икономическата полиция и на синдиците на дружеството в несъстоятелност. На 20 юни 1996 г. срещу него са повдигнати обвинения в длъжностно присвояване в особено големи размери по смисъла на член 203 ал. 1 във…

Affaire Mladenov c. Bulgarie (Requête no 58775/00) 12 octobre 2006 Срещу жалбоподателя било образувано досъдебно производство по обвинение в извършване на блудствени действия с малолетно лице на 13 юни 1991 г. На 19 февруари 1999 г. той е признат за виновен и осъден. При определяне размера на наказанието съдът в мотивите си отчита като смекчаващо   обстоятелство наред с другото и твърде дългото  наказателното производство. Съдът приема, че е налице прекомерна продължителност на наказателния процес, започнал на 12.06.1991 г.…

Сase of  Kalpachka  v. Bulgaria (Application no. 49163/99) 2 November 2006 Жалбоподателката работела като журналист. По повод две нейни публикации в местния вестник „Струма“ срещу нея били образувани две самостоятелни наказателни производства за клевета. Първото от тях започва на 12.09.1994 г. , а за крайна дата Съдът приема датата на узнаване от жалбоподателката за прекратяването му от документите, приложени към становището по допустимостта на жалбата от страна на правителството – април 2004 г., макар че производството е…

Aaffaire  Vasko Yordanov  Dimitrov  c. Bulgarie (Requête no 50401/99) 3 mai 2006 Срещу жалбоподателя било повдигнато обвинение за извършването на кражби и той бил задържан на 13.03.1989 г.). Присъдата на първоинстанционния съд е оставена в сила от апелативния съд на 15.01.2000 г., след което е обжалвана от съучастника на жалбоподателя и втори обвиняем по делото, но е оставена в сила от ВКС на 21 юли 2000 г. Съдът констатира нарушение поради продължителността на наказателен процес, за чието начало…

Affaire  Hristova c. Bulgarie (Requête no 60859/00), 7 décembre 2006 Жалбоподателката е задържана на 28 декември 1996 г. Предявено й е обвинение за серия измамни операции, извършени в периода от 1993 до 1996 г. Още същия ден е предявено обвинение и на съучастника й (K.И.). Те са обвинени по-конкретно, че са измамили шестдесетина човека, на които са обещали да намерят работа в чужбина срещу известна сума пари. Наред с това те са обвинени в извършване на незаконно…

Affaire Yosifov c. Bulgarie (Requête no 47279/99), 7 décembre 2006 На 11 септември 1996 г., следовател от следствената служба в Пазарджик издава постановление за повдигане на обвинение  и предварително задържане на жалбоподателя  в рамките на следствено дело, образувано на 18 октомври 1995 г. за  въоръжен грабеж и отвличане, извършени в съвкупност. Междувременно жалбоподателят напуска страната. В резултат на проведената издирвателна дейност с помощта на Интерпол  той е открит в Германия, където е бил задържан от 29 октомври 1996…

Case of Vasilev v. Bulgaria (Application no. 59913/00), 2 February 2006 Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен  срок на производство, започнало на 20.01.1995 г., което към датата на постановяване на неговото решение все още е било висящо в съдебна фаза. Той изтъква, че единственото основание за решението на Апелативния съд от 9 февруари 1999 да върне цялото дело на етап следствие от наказателното производство, е бил факта, че на етапа на предварителното следствие…

На 29 август 1995 срещу жалбоподателя са повдигнати обвинения, че  е извършвал банкова дейност без необходимото разрешително в нарушение на член 252, ал. 2 от Наказателния кодекс. Между януари 1996 и юли 2003 г. обвиненията срещу жалбоподателя многократно са променяни, като едни са оттегляни, повдигани са други. Обвинителен акт срещу жалбоподателя е внесен в районния съд едва на 8 юли 2003 г., но до разглеждането на жалбата от Европейския съд не е била постановена все…

Case of  Iovchev v. Bulgaria(Application no. 41211/98), 2 February 2006 На 10 юни 1996 г. Пловдивската окръжна прокуратура образува наказателно производство срещу жалбоподателя след доклад на държавните органи за финансов контрол (извършили  ревизия на дружеството, чийто председател бил жалбоподателят) и доклади на икономическата полиция и на синдиците на дружеството в несъстоятелност. На 20 юни 1996 г. срещу него са повдигнати обвинения в длъжностно присвояване в особено големи размери по смисъла на член 203 ал. 1 във…

Сase of  Kalpachka  v. Bulgaria (Application no. 49163/99) 2 November 2006 Жалбоподателката работела като журналист. По повод две нейни публикации в местния вестник „Струма“ срещу нея били образувани две самостоятелни наказателни производства за клевета. Първото от тях започва на 12.09.1994 г. , а за крайна дата Съдът приема датата на узнаване от жалбоподателката за прекратяването му от документите, приложени към становището по допустимостта на жалбата от страна на правителството – април 2004 г., макар че производството е…

Affaire  Hristova c. Bulgarie (Requête no 60859/00), 7 décembre 2006 Жалбоподателката е задържана на 28 декември 1996 г. Предявено й е обвинение за серия измамни операции, извършени в периода от 1993 до 1996 г. Още същия ден е предявено обвинение и на съучастника й (K.И.). Те са обвинени по-конкретно, че са измамили шестдесетина човека, на които са обещали да намерят работа в чужбина срещу известна сума пари. Наред с това те са обвинени в извършване на незаконно…

Affaire Yosifov c. Bulgarie (Requête no 47279/99), 7 décembre 2006 На 11 септември 1996 г., следовател от следствената служба в Пазарджик издава постановление за повдигане на обвинение  и предварително задържане на жалбоподателя  в рамките на следствено дело, образувано на 18 октомври 1995 г. за  въоръжен грабеж и отвличане, извършени в съвкупност. Междувременно жалбоподателят напуска страната. В резултат на проведената издирвателна дейност с помощта на Интерпол  той е открит в Германия, където е бил задържан от 29 октомври 1996…