Tag

съдебен контрол

Browsing

Iorgov c. Bulgarie (no 2) (requête no 36295/02), 2 septеmbre 2010 Жалбоподателят се оплаква от липсата на съдебен контрол във вътрешното право, което го лишава от възможност да оспори законността на своето лишаване от свобода, след като смъртната му присъда е променена на доживотен затвор без замяна. Съдът счита, че най-същественият въпрос, който възниква в този случай, е дали съдебният контрол по чл. 5§ 4 е предвиден при първоначалната присъда на жалбоподателя. Съдът отбелязва, че…

Affaire Kostov c. Bulgarie (Requête no 45980/99), 3 novembre 2005 Съдът намира нарушение на член 5§3 от Конвенцията, тъй като жалбоподателят не бил изправен пред съдия в момента на неговото задържане. Той приема и че е налице нарушение на член 5§4 от Конвенцията поради това, че „(…)Заинтересованият (…) не е могъл да предвиди  колко време трябва да остане задържан, за да получи достъп до съдебен контрол на неговото задържане, което, в момента на разглеждането на въпросната жалба, вече е продължавало…

Case of I.I. v. Bulgaria (Application no. 44082/98), 9 June 2005 Съдът заключава, че между 23.55 часа на 31 януари и 15.30 часа на 2 февруари 1998 г. (когато е постановено 24-часово задържане) жалбоподателят е бил лишен от свободата си по смисъла на член 5§1 без законово основание и в нарушение на националното законодателство, поради което е налице нарушение на чл. 5§1. Съдът установява нарушение на правото на жалбоподателя да бъде изправен пред съдия или друг служител,…

Case of  Mitev v. Bulgaria  (Application no. 40063/98) 22 December 2004 Съдът  установява 5 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради това, че жалбоподателят е бил задържан незаконно в периода между 25 септември и 23 октомври 1997г., дължащо се на недоразумения между отделните институции; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това,…

Affaire  Bojilov c. Bulgarie (Requête no 45114/98), 22 décembre 2004 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 поради незаконността на задържане на жалбоподателя в продължение на 19 дни след като е бил осъден условно и мярката му за неотклонение „задържане под стража” е била отменена от съда; 2. Две нарушения на чл. 5§3 – поради неизправянето на жалбоподателя пред съд при задържането му под стража и поради прекомерната продължителност на самото задържане; 3.…

Case of Zaprianov v. Bulgaria (Application no. 41171/98), 30 September 2004 Съдът установява две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че националните власти не са обосновали с достатъчни и относими доводи какво е наложило оставането на жалбоподателя в ареста 3 години и 3 дни. Той  намира, че доколкото националният съд не е обсъдил, дори накратко,…

Case of Yankov v. Bulgaria (Application no. 39084/97), 11 December 2003 Съдът установява 4 нарушения на чл. 5: 1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна. 2. Нарушение на член 5§4 от Конвенцията що се отнася до…

Case of Nikolov v. Bulgaria (Application no. 38884/97), 30 January 2003 Съдът установява пет нарушения на чл. 5: 1. Нарушение на чл. 5§1 във връзка със задържането на жалбоподателя между 16 и  23 септември 1997 г. (когато съдът заменя мярката за неотклонение „задържане под стража” с „поставяне под надзор на родителите”), тъй като съдилищата са тълкували закона в смисъл, че промяната на мярката може да бъде реализирана едва след представяне на подписана декларация поне от единия родител 2. Две нарушения на…

Case of Shishkov  v. Bulgaria (Application no. 38822/97), 9 January 2003 Съдът установява 5 нарушения на чл. 5: 1. Две нарушения на чл. 5§3 – поради това, че жалбоподателят не е бил незабавно изправен пред съд във връзка с постановената мярка за неотклонение «задържане под стража», както и поради това, че предварителното му задържане не е било оправдано през целия период и неговата продължителност е била прекомерна. 2. Три нарушения на чл. 5§4: –  нарушение поради отказа…