Category

каталог 2019 г.

Category

Ifandiev v. Bulgaria(Application no. 14904/11) ), 18 April 2019 /Решение на Комитет/ Жалбоподателят е журналист и писател. През 2003 г.  публикува книгата „Сянката на Цион“, в която разглежда проблемите на юдаизма, ционизма и масонството и как те са повлияли върху световната история. На с. 69-70 той оприличава   нацистите на масоните, които „мечтаели да усъвършенстват човека“ и че комунистите“правят това на практика“, включително и в България. Жалбоподателят посочва, че и след демократичните промени масони са станали…