Affaire Capital Bank AD c. Bulgarie(Requête no 49429/99), 24 novembre 2005

Съдът намира, че  решението на съдилищата да приемат констатацията на БНБ за обявяването на банката в неплатежоспособност без да я подложат на някаква критика или обсъждане, съчетано с липсата на каквито и да било средства за надзор (като назначаване на експерти, например) върху тази констатация в производство по пряк съдебен контрол, не е било обосновано и е нарушило принципа за равенство на средствата в процеса. Второто нарушение се заключава в това, че банката е била представлявана от лица, зависими от другата страна по делото (синдикът, който се назначава от БНБ, а именно БНБ е поискала обявяването на банката в несъстоятелност). Така банката жалбоподател не е могла, особено при разглеждане на делото от Върховния касационен съд, да изложи по подходящ начин гледната си точка в хода на процеса и да защити интересите си.Съдът установява нарушение и на чл. 1 от Протокол 1.

Author

Write A Comment