Category

Член 13

Category

Stefan Stankov c. Bulgarie (requête no 25820/07), 17 mars 2015 Жалбоподателят е роден през 1958 г. През 1985 г. му е поставена диагноза „шизофрения“ и постъпва на лечение в психиатрична клиника, където престоява 9 месеца. Жалбата е свързана с лошите битови условия и унизителното отношение при  настаняването му в дом за лица с психични заболявания. През 1999 г. по искане на майката окръжният съд в Търговище постановява решение, с което го поставя под ограничено запрещение поради това, че страдайки от…