Category

Член 9

Category

Affaire  Ivanova c. Bulgarie (Requête no 52435/99),12 avril 2007 През февруари 1994 г. с изменение на Закона за лицата и семейството било въведено изискването за регистрация в Министерския съвет на неправителствени организации, осъществяващи религиозна и друга подобна дейност. Били внесени седемдесет и осем искания за регистрация, но само двадесет и три организации били регистрирани. Сред организациите, чиято регистрация била отказана, била и „Слово на живот“ – християнска евангелистка група, започнала активна дейност в България в началото на…

Genov c. Bulgarie((Requête no 40524/08), 23 mars 2017 През януари 2007 г. седем души провеждат събрание и решават да създадат ново религиозно сдружение – „Международно общество за Кришна съзнание – София, Надежда“,а жалбоподателят е…