Category

чл. 9 – необходим в едно демократично общество

Category

Holy  Synod of the Bulgarian   Orthodox  Church (Metropolitan Inokentiy)and Others  v. Bulgaria (Applications nos. 412/03 and 35677/04), 22 january 2009 Жалбоподателите – Митрополит Инокентий от името на “алтернативния Синод” на Българската православна църква (БПЦ) и 6 български граждани, последователи на православната християнска вяра, бивши служители на организацията-жалбоподател, твърдят, че през 2003 г. и следващите години държавата се е намесила незаконно във вътрешния спор в БПЦ с цел да принуди цялото духовенство и вярващи да приемат ръководството…

Genov c. Bulgarie((Requête no 40524/08), 23 mars 2017 През януари 2007 г. седем души провеждат събрание и решават да създадат ново религиозно сдружение – „Международно общество за Кришна съзнание – София, Надежда“,а жалбоподателят е…