Category

Каталог 1997 г.

Category

Case of Mironov v.Bulgaria (Application no30391/96),23 October 1997 /Доклад на Комисията в пленарен състав по основателността на жалбата / На 13 февруари 1996 г. жалбоподателят подготвя жалбата си до Европейския съд на английски език и я изпраща чрез затворническата администрация на Ловешкия затвор, където изтърпявал п рисъдата си, в съответствие с приложимия закон и затворническите правила. До 14 март жалбоподателят останал с впечатлението, че неговата жалба до Комисията е задържана от затворническата администрация. На тази дата той…