Category

каталог 1999 г.

Category

Case of Mironov v.Bulgaria (Application no30391/96),23 October 1997 Делото се отнася до  нарушение на изискването за гледане на делото в „разумен срок“. Освен това жалбоподателят твърди и намеса на затворническите власти в правото му на неприкосновеност на кореспонденцията. Наказателната процедура срещу жалбоподателя започва на   30 април 1992 г., когато срещу жалбоподателя е налице „обвинение“ по смисъла на чл. 6§1. Периодът, който се взема предвид от Комисията, започва от 7 септември 1992 г., когато България с Декларация признава правото на индивидуална жалба…