Category

чл. 3 от Протокол 1

Category

Dimov  and others v. Bulgariа (application  no 45660/17),8 june 2021 /решение на Комитет/ Делото обединява  14 жалби на 19 жалбоподатели, които са изтърпявали различни присъди по време на изборите за български парламент на 26 март 2017 г. или за членове на Европейския парламент на 26 май 2019 г. и са били лишени от правото да упражнят своя вот. Всички те повдигат оплакване по чл. 3 от Протокол 1 на Конвенцията. В решението Съдът се позовава…