Case of Gospodinova v. Bulgaria (Application (no 38646/04), 10 February 2011

/решение от комитет от трима съдии/

Жалбоподателката предявява през 1999 г. граждански иск в рамките на наказателно производство във връзка с нанесена й телесна повреда през юли 1996 г. До 2004 г. досъдебното производство неколкократно е прекратявано и постановленията на районната прокуратура в Пловдив са отменяни от окръжната и апелативната прокуратура. През юни 2004 г. производството е прекратено поради настъпването на абсолютната давност. Съдът констатира, че в продължение на три години (от 1996 до 1999 г.)не са осъществени никакви процесуални действия и жалбоподателката е предявила иска си веднага, след като е било предявено обвинението срещу лицето, нанесло й телесната повреда. Установявайки
прекомерната продължителност на производството и проявеното бездействие от страна на прокуратурата, Съдът намира нарушение на чл. 6§1. Поради липсата на ефективно вътрешно-правно средство за защита, той приема, че е допуснато нарушение и на чл. 13.

Author

Write A Comment