Case of Hristov v. Bulgaria (Application no. 35436/97), 31 July 2003

Съдът установява, че продължителността на задържането под стража за повече от три години е прекомерно и не отговаря на изискванията на чл. 5§3. Наред с това той констатира нарушение и на чл. 5§4, тъй като националните съдилища не са разгледали жалбите по повод задържането под стража на жалбоподателя с необходимото внимание (изследвали са само формалните изисквания на закона за налагане на тази мярка за неотклонение), както и не са проявили нужното усърдие и бързина.

Author

Write A Comment