Case of  Karagyozov  v. Bulgaria (Application no. 65051/01) 25 October 2007

На 20 юни 1997 г. жалбоподателят и пет други лица са обвинени в кражба и са разпитани. В обвиненията става въпрос за кражба от склад на 310 кг никел на приблизителна стойност 3000 щатски долара. На  жалбоподателя е разпоредено  да не напуска местоживеенето си без разрешение от прокуратурата.

Обвнителният акт е внесен в Пловдивския районен съд на 21 юли 1998 г. Към 20 март 2006 г. делото е все още висящо пред този съд.

Съдът намира, че по настоящото дело продължителността на производството е била прекомерна и нарушава изискването за „разумен срок”.

Поради липсата на ефективно вътрешноправно средство за защита срещу прекомерната продължителност на производството, Съдът установява на рушение и на чл. 13 във вр. с чл. 6§1.

Author

Write A Comment