Case of  M.S. v. Bulgaria (Application no. 40061/98), 4 July 2002

Жалбоподателката е повдигнала оплаквания за незаконното й задържане и настаняване в психиатрична клиника по разпореждане на прокурор. След постигнатото споразумение между страните и подписването му, което е одобрено от Съда, със своето решение той прекратява производството и заличава делото от списъка на делата.

Author

Write A Comment