Case of Maslenkovi v.  Bulgaria (Application no. 50954/99), 8 November 2007

На 3 юни 1992 г. Министерството на вътрешните работи подава ревандикационен иск (rei vindicatio) срещу жалбоподателите, като претендира, че сделката от 1986 г., по силата на която те са закупили жилище от фонда на МВР, е нищожна и противоречаща на разпоредбите относно продажбата на жилища. Производството приключва с окончателното решение на Върховният касационен съд от 2 февруари 1999 г., с което той отменя решението на Софийски градски съд и потвърждава решението на Софийски районен съд, като по този начин уважава ревандикационния иск (rei vindicatio).

Съдът установява нарушение на правото на справедлив процес в разумен срок за гражданска процедура, продължила повече от шест години за три инстанции.

Той намира, че оплакването по чл 1 от Протокол 1  е неоснователно.

Author

Write A Comment