Case of Mihov v. Bulgaria (Application no. 35519/97, 31 July 2003

Съдът констатира, че националните съдилища не са изложили никакви факти или аргументи кое е наложило задържането на жалбоподателя под стража в продължение на 3 години, 2 месеца и 12 дни. Затова установява нарушение на чл. 5§3. Наред с това той постановява, че проведеното съдебно заседание пред ВКС по повод жалбата на жалбоподателя срещу мярката му за неотклонение, не е било с негово участие, докато прокурорът е участвал, поради което страните са били неравнопоставени.

Author

Write A Comment