ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪД ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА КРИЗА

Пресслужбата на Европейския съд по правата на човека съобщи на официалната  страница на съда, че предвид безпрецедентната   световна криза в здравеопазването и  вземайки  под внимание решенията на френските власти и решенията на Съвета на Европа,   предприема  редица изключителни мерки,изразяващисевследното:

Основните дейности на Съда по принцип ще бъдат осигурени и по-специално – обработването на приоритетни дела. За тази цел   работата е организирана така, че да може тя да гарантира непрекъснатостта на изпълнение  на основната му задача. Въведени са процедури, така че спешните искания за временни мерки съгласно член 39 от Правилника на съда, които се прилагат само, когато съществува непосредствен риск от непоправими щети, да могат да бъдат разглеждани.

Сградата на Европейския съд по правата на човека вече не е достъпна за обществеността и изслушванията, насрочени за март и април, няма да се проведат. Решенията за тях ще бъдат взети по-късно.

Периодът от 6 месеца за подаване на жалби, предвиден в член 35 от Европейската конвенция за правата на човека, се спира по изключение за период от един месец, считано от понеделник, 16 март 2020 г. Всички срокове, посочени по висящите производства  се спират  за период от един месец от понеделник, 16 март 2020 г. Тези оперативни процедури ще бъдат постоянно преглеждани, в зависимост от развитието на здравната ситуация, за да се гарантира приемствеността в работата на Съда в съответствие с разпоредбите, приети от приемащата държава.

Author

Write A Comment